Privacystatement meergeldvoorleukedingen.nl

Wij houden net als jij niet van spam

We willen je helpen om meer geld voor leuke dingen over te houden, door je te leren, hoe je kunt besparen op je boodschappen. 

Natuurlijk staat lekker blijven eten altijd voorop!

Het gebruik van cookies en trackingtools helpt ons om relevant(er) voor jou te zijn, zodat je hoperlijk nooit irritante emails van ons krijgt.


Meer Geld voor Leuke Dingen, gevestigd aan Steigerwijk 72, Dalerpeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: johanna@meergeldvoorleukedingen.nl.
 
Johanna is de Functionaris Gegevensbescherming van Meer Geld voor Leuke Dingen Hij/zij is te bereiken via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Meer Geld voor Leuke Dingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van een aankoop op onze website.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.     


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Meer Geld voor Leuke Dingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Meer Geld voor Leuke Dingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.     

Geautomatiseerde besluitvorming
Meer Geld voor Leuke Dingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meer Geld voor Leuke Dingen) tussen zit.       


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Meer Geld voor Leuke Dingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Naam, emailadres: tenminste tot en met het moment waarop wij de electronische overbrenging van het geen waarvoor betaald is, hebben kunnen voltooien. Indien de (potentiële) klant daarvoor toestemming geeft, wordt zijn of haar naam en emailadres tevens bewaard voor het kunnen toesturen van nieuwsbrieven. Dit voor de duur van 2 jaar. De klant heeft in de nieuwsbrieven altijd de mogelijkheid zich af te melden van de nieuwsbrief.  

Je bankrekeningnummer wordt uitsluitend gebruikt om je betaling te kunnen ontvangen.  
Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om je een factuur van de aankoop te kunnen sturen.  
Gegevens die jouw gedrag op de website analyseren, worden gebruikt om de website te verbeteren en om je gerichter te kunnen mailen. Dat mailen gebeurt uitsluitend nadat iemand zich daar voor aangemeld heeft.       


Cookies

Onze website plaatst cookies net als iedere andere website. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:    

Cookie: Google Analytics  

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Er is een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google.  IP-adressen worden gemaskeerd, zodat Meer Geld voor Leuke Dingen de gegevens uit deze cookie niet kan herleiden tot personen. Er wordt geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Deze cookie valt hiermee onder functionele cookies.  

Bewaartermijn: 26 maanden.  

Cookie: Facebook Pixel

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Meer Geld voor Leuke Dingen kan de gegevens uit deze cookie niet herleiden tot personen.

Bewaartermijn: 26 maanden.  

Cookie: Active Campaign

Functie: Analytische cookie van de emailprovider die wij gebruiken voor onze emails. Deze cookie meet websitebezoek en verzameld hierover gegevens waarmee wij jou gerichter (meer relevant) kunnen emailen. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat je emails ontvangt over zaken waar je geen interesse in hebt. Immers niemand houd van spam.   


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meer Geld voor Leuke Dingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar johanna@meergeldvoorleukedingen.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  

Meer Geld voor Leuke Dingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons     


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer Geld voor Leuke Dingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is dan ook beveiligd met een SSL certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl    

Deze privacyverklaring is met grote zorg samen gesteld. Voor alle zaken waarin deze privacyverklaring mogelijk niet voorziet, verzoeken wij u contact op te nemen met johanna@meergeldvoorleukedingen.nl


Wij houden niet van spam, net als jij. 

We willen je helpen om meer geld voor leuke dingen over te houden, door je te leren, hoe je kunt besparen op je boodschappen. Natuurlijk staat lekker blijven eten altijd voorop! 


Het gebruik van cookies en trackingtools helpt ons om relevant voor jou te zijn, zodat je nooit irritante emails van ons krijgt.


besparen op boodschappen tas met bonjpgMeer Geld voor Leuke Dingen, gevestigd aan Steigerwijk 72, Dalerpeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://meergeldvoorleukedingen.nl/ Steigerwijk 72, Dalerpeel 0528351515

 

Johanna is de Functionaris Gegevensbescherming van Meer Geld voor Leuke Dingen Hij/zij is te bereiken via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Meer Geld voor Leuke Dingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van een aankoop op onze website.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meer Geld voor Leuke Dingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Meer Geld voor Leuke Dingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Meer Geld voor Leuke Dingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meer Geld voor Leuke Dingen) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Meer Geld voor Leuke Dingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Naam, emailadres: tenminste tot en met het moment waarop wij de electronische overbrenging van het geen waarvoor betaald is, hebben kunnen voltooien. Indien de (potentiële) klant daarvoor toestemming geeft, wordt zijn of haar naam en emailadres tevens bewaard voor het kunnen toesturen van nieuwsbrieven. Dit voor de duur van 2 jaar. De klant heeft in de nieuwsbrieven altijd de mogelijkheid zich af te melden van de nieuwsbrief.

 

Je bankrekeningnummer wordt uitsluitend gebruikt om je betaling te kunnen ontvangen.

 

Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om je een factuur van de aankoop te kunnen sturen.

 

Gegevens die jouw gedrag op de website analyseren, worden gebruikt om de website te verbeteren en om je gerichter (na toestemming) te kunnen mailen.

 

 

 

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

 

Cookie: Google Analytics

 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Er is een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google.  IP-adressen worden gemaskeerd, zodat Meer Geld voor Leuke Dingen de gegevens uit deze cookie niet kan herleiden tot personen. Er wordt geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Deze cookie valt hiermee onder functionele cookies.

 

Bewaartermijn: 26 maanden.

 

Cookie: Facebook Pixel

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Meer Geld voor Leuke Dingen kan de gegevens uit deze cookie niet herleiden tot personen.

Bewaartermijn: 26 maanden.

 

Cookie: Active Campaign

Functie: Analytische cookie van de emailprovider die wij gebruiken voor onze emails. Deze cookie meet websitebezoek en verzameld hierover gegevens waarmee wij jou gerichter (meer relevant) kunnen emailen. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat je emails ontvangt over zaken waar je geen interesse in hebt. Immers niemand houd van spam.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meer Geld voor Leuke Dingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar johanna@meergeldvoorleukedingen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Meer Geld voor Leuke Dingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer Geld voor Leuke Dingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is dan ook beveiligd met een SSL certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via johanna@meergeldvoorleukedingen.nl

 

 

Deze privacyverklaring is met grote zorg samen gesteld. Voor alle zaken waarin deze privacyverklaring mogelijk niet voorziet, verzoeken wij u contact op te nemen met johanna@meergeldvoorleukedingen.nl